Byggherreforskriften

Byggherreforskriften definerer de forpliktelsene byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen med formål om å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Manglende koordinering under planlegging og gjennomføring av prosjekter er en vesentlig årsak til mange ulykker.

 

Forskriften gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet og omfatter:

 • Oppføring av bygninger
 • Innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
 • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • Riving, demontering, ombygging og istandsetting
 • Sanering og vedlikehold
 • Alminnelig anleggsvirksomhet, som for eksempel tunneler og bruer
 • Graving, sprenging og annet grunnarbeid
 • Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidige verksteder for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen

Permanente virksomheter som utfører bygge- eller anleggsarbeid, som skipsverft eller fabrikker for produksjon av ferdighus, er ikke inkludert.

 

Alle arbeidsgivere må sikre at arbeidstakerne arbeider under fullt forsvarlige forhold. Positive resultater er dokumentert i prosjekter hvor byggherren har satt krav til HMS og fulgt opp disse. Rapporter fra slike prosjekter viser blant annet:

 • Økt trivsel
 • Lavere sykefravær
 • Tilfredse entreprenører og arbeidstakere
 • Økonomisk lønnsomme prosjekter
 • Positiv medieomtale
 • Tidsriktig ferdigstillelse av bygg
 • Miljøvennlige lokaler for brukerne
15.11.2023