Kontakt Oss

HMS-BUTIKKEN - KONTOR

Arbeidsmiljøsenteret - HMS-butikken
Varnaveien 35
1526 Moss

 

Telefon 815 59 750 + Valg 1 - ordre@arbeidsmiljo.no

LAGER - UTLEVERING

Kun forhåndsregistrerte ordre

 

Arbeidsmiljøsenteret c/o Spir Arbeidsinkludering

Spireaveien 8, PORT 1, 0580 Oslo

 

Lager er åpent:
Mandag - Fredag 08:00 - 15:00

BETALINGSINFORMASJON

Foretaksnr.: NO971033584MVA

DNB ASA

Bankkonto: 1503 89 38468

IBAN: NO5215038938468

SWIFT: DNBANOKKXXX

FAKTURA

Faktura på e-post:
Vi kan motta faktura i tif- eller pdf-format.

invoice.889709@vismabpo.no

 

Faktura per post:
Arbeidsmiljøsenteret-889709
c/o Visma Services Norge AS
Postboks 3260
7435 Trondheim

HOVEDKONTOR

Arbeidsmiljøsenteret
Schweigaards gate 14
0185 Oslo

 

Telefon 815 59 750