Beskrivelse
Beskrivelse

Utforinger

Utforinger brukes der det er forskjell på veggtykkelse i overgang fra kledning til mur.

Utforinger kan lages fra 0,8 cm og opp til 12 cm.

Over 12cm ta kontakt