HMS-/Internkontrollforskriften m/komm Med endringer i kraft fra 1. juli 2017

HMS-/Internkontrollforskriften m/komm

Med endringer i kraft fra 1. juli 2017

Varenr:50564
124,-
Inkl. mva.
-+
100+ på lager
Beskrivelse
Beskrivelse

HMS-/Internkontrollforskriften m/kommentarer

Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen, produktkontrolloven, sivilforsvarsloven og lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet (og aktiviteten i den forbindelse) skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.

Publikasjonen inneholder veiledning og kommentarer.

Forskriftstekst er oppdatert og sist endret 9. juni 2017 nr. 719 (I kraft 1. juli 2017)

 

  • Stiftet hefte i A4