HMS-/Internkontrollforskriften m/komm

HMS-/Internkontrollforskriften m/komm

Varenr:50564
111,-
Inkl. mva.
-+
100+ på lager
Beskrivelse
Beskrivelse

HMS-/Internkontrollforskriften m/kommentarer

Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen, produktkontrolloven, sivilforsvarsloven og lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet (og aktiviteten i den forbindelse) skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.

Publikasjonen inneholder veiledning og kommentarer.