Arbeidsmiljøloven (lov av 17- juni 2005)

Arbeidsmiljøloven (lov av 17- juni 2005)

Med endringer i kraft fra 1. april 2023

Varenr:50515
131,-
Inkl. mva.
-+
100+ på lager
BeskrivelseTilbehørAlternativer
Beskrivelse

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

Arbeidsmiljøloven (lov av 17. juni 2005)

 

Loven retter seg mot enhver virksomhet som sysselsetter arbeidstakere, med unntak av sjøfart, fangst og fiske, petroleumsvirksomhet og luftfart. I tillegg gjelder deler av loven for landbruket og enmannsbedrifter innen bygg og anlegg. Loven stiller krav til arbeidsmiljøet, fysisk og organisatorisk, til melding og registrering av skader og sykdommer, og krav til verneombud, arbeidsmiljøutvalg og verne- og helsepersonell. Videre gis bestemmelser om rett til permisjon fra arbeidet, om arbeidstid og overtid, og bestemmelser knyttet til ansettelser, oppsigelser og avskjed. Det gis særlige regler for arbeid av barn og ungdom. Arbeidsgiver har ansvar for at loven etterleves, men det stilles også krav til arbeidstakerne og til importører og produsenter av tekniske innretninger og helsefarlige stoffer.

Med endringer ved Lov av 20. desember 2022 nr. 99 fra 1. april 2023

Hefte leveres i A4-format.

Tilbehør
HMS-/Internkontrollforskriften m/komm
Kjøp
111,-
Inkl. mva.
100+
Alternativer