Varme konflikter i arbeidslivet

Varme konflikter i arbeidslivet

Varenr:50932
519,-
Inkl. mva.
-+
ikke på lager (1 dager)
BeskrivelseAlternativer
Beskrivelse

Varme konflikter i arbeidslivet
- organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder

 

Denne boka beskriver de viktigste faktorene man må ta hensyn til når man skal planlegge og sette opp arbeidstidsordninger og arbeidsavtaler.

Konflikter i arbeidslivet er et sentralt og viktig tema som berører mange enkeltpersoner og virksomheter og samfunnet som helhet. De har en tendens til å utvikle seg over tid og involvere stadig flere dersom de ikke blir håndtert i tide.

 

Denne boken tar særlig for seg de emosjonelle sidene ved konflikter og er en oppfølging av boken Varme og kalde konflikter i arbeidslivet, som utkom i 2001. Konflikter kan oppstå mellom enkeltpersoner eller mellom grupper av ulike slag der yrke, kulturell bakgrunn, kjønn eller profesjon kan gi grunnlag for alvorlige uoverensstemmelser. Interessemotsetninger mellom avdelinger er heller ikke uvanlig. Konflikter kan forklares på ulike måter, men i denne boken legger vi hovedvekten på hvordan organisatoriske forhold på arbeidsplassen kan være en medvirkende årsak til at de oppstår.

 

Varme konflikter i arbeidslivet viser hvordan rusbruk, inkludering, rigide målstyringssystemer, varsling og uheldige ledelsesformer kan bidra til at det oppstår konflikter. Helsemessige effekter av konflikter diskuteres, i likhet med konflikter knyttet til kjønn og konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser. Boken inneholder mange erfaringer og praktiske råd i forbindelse med konflikthåndtering. Det legges spesiell vekt på dialogbaserte metoder som kan kombineres med et bredere arbeidsmiljøarbeid.


Av Hanne heen, Robert H. Salomon

 

Velg fullskjerm nede til høyre og ta en kikk på innholdsfortegnelsen. Avslutt fullskjermvisning med Esc.

 

Alternativer