Grafiske symboler - ISO 7010

Standarden NS ISO 7010 brukes som retningslinje for utformingen av HMS-skilt.

Denne standarden omfatter sikkerhetsskilt som tar sikte på å forebygge ulykker, gi informasjon om brannfare, helsefare, og veilede ved nødevakuering. HMS-skiltene fra HMS-butikken er produsert i samsvar med ISO 7010. Arbeidsplassforskriften kan vise til symboler som ikke er i henhold til ISO 7010, men symbolene i henhold til ISO 7010 kan fullt brukes i Norge. Arbeidsplassforskriften gir åpning for at man kan bruke andre symboler som ikke kan misforstås, ISO 7010 ivaretar dette på en bedre måte enn enkelte symboler i Arbeidsplassforskriften.

Betydningen av ISO-symboler på HMS-skilt:

ISO-symboler er avgjørende fordi grafiske symboler bidrar til å forbedre forståelsen på tvers av språkbarrierer. Disse symbolene er utviklet for å være tydelige og lette å forstå uavhengig av nasjonalitet.

Typer av ISO-skilt:

 • Farevarslingsskilt:
  Disse skiltene indikerer fare for skade og er utformet med en gulfarget bakgrunn, en sort likesidet trekant og et sort symbol.
   
 • Påbudsskilt:
  Disse skiltene angir handlinger som bør utføres for å unngå potensielle farer. De har hvite symboler på en blå bakgrunn.
   
 • Forbudsskilt:
  Disse skiltene formidler handlinger som ikke bør utføres og har en rød sirkel med en 45° skråstrek og et svart bilde på hvit bakgrunn.
   
 • Nød- og rømningsveiskilt:
  Disse skiltene leder folk til rømningsveier, nødutganger, samt førstehjelps- og redningsutstyr. De leveres vanligvis med etterlysende symboler og ramme på en grønn bakgrunn.
   
 • Brannskilt:
  Disse skiltene guider folk til brannslukkingsutstyr som brannslukkeapparater eller brannslanger. Normalt sett kommer skiltene med etterlysende symboler og ramme på en rød bakgrunn.

   

Formen og fargen på hvert sikkerhetsskilt er i henhold til ISO 3864-1 og utformingen av de grafiske symbolene er i henhold til ISO 3864-3.

Det er viktig å vite at standarden ikke gjelder for signalering i forhold til å lede jernbane-, vei-, elve-, sjø- og lufttrafikk og generelt for de sektorer som er underlagt en forskrift som kan variere med hensyn til visse punkter i dette dokumentet og i ISO 3864 serie.

 

HMS-butikken leverer HMS-skilt i henhold til ISO 7010.

20.09.2022