Ledesystem - NS 3926-1

Veiledning for visuelle rømningssystemer i byggverk

NS 3926 er delt inn i to deler, der del 1 omhandler planlegging og utforming, mens del 2 tar for seg laboratoriemålinger av etterlysende produkter. NS 3926-1 gir retningslinjer for utforming og bruk av visuelle komponenter i ledesystemer for byggverk på land.

Standarden gir generelle prinsipper som gjelder både for visuelle ledesystemer med elektriske og etterlysende komponenter. Det inkluderer også informasjon spesifikt knyttet til hvert system for å veilede i bruk av materialer, utforming, installasjon, kontroll og vedlikehold. NS 3926-1 inneholder eksempler på ledesystemutforming. Risikovurdering for valg av ledesystem og belysning av etterlysende komponenter er ikke dekket av standarden.

 

Det visuelle ledesystemet er ikke ment å erstatte nødlys, som er regulert av Arbeidstilsynets forskrifter, og gjelder heller ikke for systemer med taktile eller akustiske komponenter, som dekkes av andre standarder.

 

NS 3926-1 er relevant for brannrådgivere, prosjekteringspersonell, vedlikeholdspersonell, brukere, eiere og forvaltere av bygg.

 

NS 3926-2 fokuserer på laboratoriemålinger av etterlysende produkter. Denne standarden fastsetter metoder for å vurdere luminansytelsen til etterlysende produkter designet for rømningssystemer under laboratorieforhold.

 

I samsvar med internasjonale standarder

Standardiserte rømningssystemer gir essensiell informasjon for effektiv evakuering av byggverk. Systemene beskrevet i NS 3926-1 bruker grafiske symboler og merking i samsvar med NS-EN ISO 7010 og NS-ISO 3864-serien. En konsistent bruk av internasjonale prinsipper gjør det lettere å gjenkjenne og følge retningslinjene, og dermed lettere å gjennomføre en trygg rømning. En ytterligere fordel er at det forenkler brann- og redningsmannskapers evakuering av byggverk i nødsituasjoner.