Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern
Varenr:50445
Lagerstatus
På lager
159,-
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern
Lov om arbeidsmiljø 9. utg. 2017
Lovteksten er à jour pr. 1. januar 2018.

En lettfattelig og nyttig kommentarutgave til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Hver paragraf etterfølges av kommentarer utarbeidet av Børre Pettersen og Atle Sønsteli Johansen. Boka inneholder også et nyttig stikkordregister.

Børre Pettersen har gjennom sitt virke som avdelingsleder i LO hatt arbeidsmiljøspørsmål som arbeidsområde. Han var sentral i arbeidet med ny arbeidsmiljø fra 1975 og til den kom i 1977. Atle Sønsteli Johansen er advokat og leder av LOs juridiske avdeling. Johansen har prosedert en rekke saker for de alminnelige domstolene og for Arbeidsretten.

Denne 9. utgaven inneholder bl.a. de nye reglene om varsling som trådte i kraft 1. juli 2017.

Boka er uunnværlig for arbeidstakere, tillitsvalgte, verneombud og bedriftsledere.

Av Børre Pettersen, Atle Sønsteli Johansen

DIBS Visa Mastercard

 

Relaterte produkter

Arbeidsmiljøloven: Kommentarer og praksis 2. utg
Arbeidsmiljøloven: Kommentarer og praksis 2. utg

Arbeidsmiljøloven: Kommentarer og praksis 2. utg
Oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. oktober 2015.

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.

Den første utgaven av Arbeidsmiljøloven. Kommentarer og praksis ble utgitt i 2011. Siden den gangen har arbeidsmiljøloven vært gjenstand for omfattende endringer. Blant annet er adgangen til midlertidig ansettelse vesentlig utvidet, det er betydelige endringer i arbeidstidsreglene, aldersgrensene i loven er hevet. I tillegg til lov- og forskriftsendringer er ny rettspraksis fra Høyesterett, Arbeidsretten og EU-domstolen utførlig behandlet.

Denne andre utgaven gir fyldige kommentarer til alle deler av loven. Boken tar for seg spørsmålene om blant annet arbeidstid, virksomhetsoverdragelse, ansettelse og oppsigelse, varsling og personvern. Den tar opp temaer som i liten grad er behandlet andre steder, for eksempel utvelgelsesprossessen ved nedbemanning. Forfatterne drøfter spørsmålene om utvelgelseskrets, betydningen av kompetanse vurdert opp mot ansiennitet, bruken av evalueringsskjemaer, avtaler med tillitsvalgte og en rekke andre spørsmål som oppstår ved nedbemanningsoppsigelser.

Tariffbestemmelser har en helt sentral plass i boken og omtales i sammenheng med aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Kommentarutgaven har en praktisk tilnærming og et lett tilgjengelig språk. Den er oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. oktober 2015 og vil være et referanseverk for alt arbeid på arbeidsmiljølovens områder.

Av Atle Sønsteli Johansen, Einar Stueland

Les mer

Varenr: 50803
På fjernlager
1 239,-
Arbeidsrett i et nøtteskall
Arbeidsrett i et nøtteskall
Varenr: 50896
På fjernlager
349,-
Moderne munnkurv
Moderne munnkurv
Varenr: 50898
På lager
329,-
Arbeidsgiverbegrepet
Arbeidsgiverbegrepet
Varenr: 50991
På fjernlager
790,-