Faresedler - ADR klasse 4.1 - 250x250mm VS

Faresedler - ADR klasse 4.1 - 250x250mm VS

Faresedler - ADR klasse 4.1 - 250x250mm VS
Varenr:18072
Lagerstatus
På lager
38,-
ADR klasse 4.1 - 250x250mm VS
Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og faste desensiterte eksplosiver.

Farlige egenskaper
Fare for brann.
Brannfarlig eller brennbare, kan antennes av varme, gnister eller flammer.
Kan innholde selvreaktive stoffer som er tilbøyelige til eksoterm dekomponering
dersom de utsettes for tilførsel av varme, kontakt med andre stoffer (som syre,
tungmetallforbindelser eller aminer), friksjon eller støt.
Dette kan medføre utvikling av skadelig og brannfarlig gass eller damp eller selvantennelse.
Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.
Risiko for eksplosjon av desensiterte eksplosiver etter tap av desensiterer.

VS - Vinyl og Selvklebende

DIBS Visa Mastercard

 

Relaterte produkter