DIBS Visa Mastercard

 

VELKOMMEN

Finn ønsket kurs  Legg kurs i handlevogn Logg inn eller opprett ny bruker Spesifiser navn på deltakeren(e) i handlevognen.

Opplever dere problemer, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Arbeidsrett - en grunnleggende innføring

Arbeidsrett - en grunnleggende innføringVelkommen til et spennende kurs med praktisk og teoretisk innføring i bruk av jus på arbeidsplassen!
Arbeidsmiljøsenteret sitt kurs, "Arbeidsrett- en grunnleggende innføring" gir deg en full oversikt over arbeidslivets grunnleggende regler.

Opplever dere problemer med påmeldingen, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Pris: 6 700,-
Medlemspris: 5 900,-
Kurs med første kursdag i 2018
Velg dato/sted ovenfor
Kurset «Arbeidsrett- en grunnleggende innføring» skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen.

Etter å ha gjennomført kurset «Arbeidsrett - en grunnleggende innføring» forventes du å ha god kjennskap til arbeidsrettens mest sentrale problemstillinger. Du skal ha blitt tryggere i å kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne de relevante kilder og kunne løse praktiske rettsspørsmål på arbeidsplassen. Kurset kan også arrangeres internt i din virksomhet. Ta kontant på kurs@arbeidsmiljo.no for et tilbud.
Fagling innhold:
 • Hvordan norsk arbeidsliv er bygd opp
 • Grunnbegreper og rettskilder innenfor arbeidsrett
 • Aktørene i arbeidslivet, roller og oppgaver
 • Arbeidsmiljø
 • Lojalitetsplikt i arbeidsforholdet
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidstakers lojalitetsplikt
 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
 • Endringer og omstillinger, hva må gjøres
 • Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen
 • Arbeidstid
 • Ansettelse og opphør av arbeidsforholdet
 • Ferie
Målgruppe:
Ansatte innenfor HMS/HR/personal, ledere, tillitvalgte, verneombud og andre interesserte.

Forkunnskaper: Ingen

Tilbyder:
Arbeidsmiljøsenteret

Betalingsbetingelser:
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Med forbehold om endringer.

Vennligst se på kursbekreftelsen du har mottatt.

Anbefalte produkter

DIBS Visa Mastercard