Her kan du laste ned foredragene fra kongressen.

De vi har fått lov til å publisere, kan lastes ned fra denne siden i pdf format. Se etter      til høyre for foredraget.

 

Tirsdag 16. oktober

Visjoner for fremtidens arbeidsliv
Anniken Hauglie, Arbeids- og sosialminister

 

Den norske Arbeidsmiljøprisen 2018
Eva Vandeskog, styreleder i Den norske arbeidsmiljøprisen og daglig leder i Arbeidsmiljøsenteret

 

Fri og frank eller avhengig og underdanig?
Midlertidighet, små stillingsbrøker og bemanningsbyråer
- Hva blir konsekvensene for individets frihet i norsk arbeidsliv?

Magnus Marsdal, leder av tankesmien Manifest og aktuell med boken "Frihetens mødre"

 

Seksuell trakassering på norske arbeidsplasser
Hva kan partene gjøre, og hvilken rolle har verneombud og tillitsvalgte? 
Cecilie Aagestad, Phd Agenda Kaupang

 

Menneskehandel i arbeidslivet?
Eksisterer det i Norge?
Linda Ervik, Hordaland Politidistrikt

 

Gro - eller gro fast?
Gro Hammerseng-Edin, Tidligere håndballspiller, forfatter/skribent, Håndballekspert og foredragsholder

 

Motarbeideren
Halvor Haukerud, sivilingeniør, kulturprodusent og organisasjonsrådgiver

 

 

Onsdag 17. oktober

Plenum

 

Min Historie
Freddy Bolle, foredragsholder med historier og eksempler fra sitt 20- årige arbeid innen barnevern og fra de mange internasjonale operasjoner han har deltatt i som soldat.    

 

Sesjon 1- Hva er nytt i lovverket

Personvernlovgivning og nytt i Arbeidsmiljøloven
Runar Homble, advokat og partner i Homble Olsby

 

Likestillings- og diskrimineringsloven, en praktisk tilnærming
Håkon Berge, Advokat i Advokatfirmaet Thommessen AS

 

 

Sesjon 2 – Varslingsregler - rettsvern for hvem?

Varslingsregler – 1 år etter endringene

Birthe Eriksen, advokat og partner i Guidadvokatene

 

Hva er klage og hva er varsling?
Hvordan kan ansatte, vernetjenesten og tillitsvalgte skille mellom dette?
Stig Berge Matthiesen, professor II, Universitet i Bergen

 

 

Sesjon 3 - Det mørke arbeidslivet

«Svartmaling – kriminelle bygger Norge»
Einar Haakaas, forfatter og tidligere Aftenpostenjournalist

 

Det mørke arbeidslivet 
menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping
Torgny Hasås,  journalist

 

 

Sesjon 4 – Fordommer fordumme

«Arbeidsmaur med gipset hjerte»
Arnhild Lauveng, psykolog og doktorgradsstipendiat, AHUS

 

Fra utenfor til innenfor, meter for meter
Arman Vestad, foredragsholder

 

Hvordan inkludere og åpne dørene? Hvilke roller har vernetjenesten og tillitsvalgte?
Reidun Eggesbø, NAV Arbeidslivssenter 

 


Sesjon 5 - Ny internasjonal standard ISO 45001:2018, ledelsesystemer for arbeidsmiljø

Bli kjent med kravene i standarden og hvordan den legger til rette for et effektivt forbedringsarbeid i virksomheter.
Lisbeth Aamodt, seniorrådgiver Kiwa Teknologisk Institutt

 

Sesjon 6 – Trakassering

Hva innebærer begrepet trakassering? Ombudet gir seks konkrete grep for å forebygge og hindre trakassering og seksuell trakassering.
Helene Jesnes, jurist og seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

BHTs rolle i trakasseringsaker
Joy Buikeman Fjærtoft, organisasjonspsykolog, Oslo universitetssykehus

 

 

Sesjon 7 – Fra normalarbeidsdagen til noe annet

Atypisk arbeid
Elin Ørjasæter, forfatter og førstelektor ved Høyskolen Kristiania i Oslo

 

 

Sesjon 8 – Sikkerhetsledelse

Hvordan kan man risikovurdere  stress- og belastningslidelser?
Ingvild Laila Vatnelid, forfatter og foredragsholder og veileder innen ledelse, organisasjon, HMS og konflikthåndtering

 

Risiko, tillit og kontroll, er det forenelig?
Preben Hempel Lindøe, professor emeritus UiS

 

 

Plenum

Hjernen, hjerte eller begge deler?
Stig Wigestrand, innovasjonsrådgiver, dr. i improvisasjon og internasjonalt anerkjent jazzfiolinist. Stig Roar har med seg to musikerkolleger