hmsbutikken.no

Deltidsarbeid

Deltidsarbeid
Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag tar opp temaer knyttet til likestilling i arbeidslivet.

Deltidsarbeid er i stor grad et kvinnefenomen; ca. 40 % av alle sysselsatte kvinner jobber deltid. Dette reiser flere rettslige spørsmål. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling, jf. likestillingslovens § 1. FNs kvinnekomité har gjentatte ganger bedt norske myndigheter om å motarbeide stereotype kjønnsrollemønstre som hindrer frihet og like muligheter for begge kjønn. Deltidsarbeid speiler alle stereotypier om kjønnsroller.

100 år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge, er det fremdeles ikke full likestilling. Dette finner sin forklaring i et tett sammenvevet «teppe», hvor sosiale normer for hva som forventes av kvinner og menn, såkalte stereotype kjønnsroller, reflekteres i design av lover, og i organisering av utdanning, arbeidsliv og familieliv.

Spørsmålet er hvordan rettsregler kan bidra til å sikre likestilling i praksis. Nasjonale regler, EU-/EØS-regler og FNs kvinnekonvensjon er sentrale rettskilder. I boken analyseres en stor mengde retts- og forvaltningspraksis fra de siste 30 årene. Forfatteren avdekker typetilfeller hvor deltidsansatte mener seg forskjellsbehandlet fra heltidsansatte.

Det individuelle diskrimineringsvernet klarer ikke å endre de underliggende strukturene som resulterer i at deltidsarbeid er et kvinnefenomen, og at diskriminering av deltidsarbeidende skjer på individuelt nivå. Det er derfor behov for å videreutvikle det rettslige vernet mot diskriminering som skjer på strukturelt nivå.

Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag er en viktig bok for alle som arbeider med likestilling og diskriminering, også på andre grunnlag enn kjønn. Likestillingsarbeid handler om å synliggjøre de strukturelle mønstrene som fører til diskriminering.

Av Helga Aune

Varenr: 50856
På lager
Medlemspris: 800,10
Les mer 889,-
Inspeksjonsspeil 20x40cm. m/LED lys
3 062,-
Medlemspris: 2 755,80
Les mer
Kjøpe eller lease HMS-/sikkerhetsvogn?
6 467,-
Medlemspris: 5 820,30
Les mer
Faktaundersøkelse
399,-
Medlemspris: 359,10
Les mer
Førstehjelpskoffert - Industri
1 590,-
Medlemspris: 1 431,-
Les mer
Arbeidsmiljøloven (lov av 17. juni 2005)
79,-
Medlemspris: 71,10
Les mer
Sand- og strøkasse GUL - 200 liter
2 265,-
Medlemspris: 2 038,50
Les mer
Arbeidsmiljøloven: Kommentarer og praksis 2. utg
1 149,-
Medlemspris: 1 034,10
Les mer
Cederroths Førstehjelpsstasjon CF490920
1 895,-
Medlemspris: 1 705,50
Les mer
Hjelm JSP EVO2 vernehjelm grønn
105,-
Medlemspris: 94,50
Les mer
Jonex Salt- og sandspreder
3 319,-
Medlemspris: 3 319,-
Les mer
HMS-Tavle 100x100cm PVC - Klyper
1 990,-
Medlemspris: 1 791,-
Les mer
Skipper enhet rød med 9 meter rullebånd rød/hvit
955,-
Medlemspris: 859,50
Les mer
Sikkerhetsspeil Ø600mm
2 015,-
Medlemspris: 1 813,50
Les mer
Inspeksjonsspeil 20x40cm. u/LED lys
2 464,-
Medlemspris: 2 217,60
Les mer
Inspeksjonsspeil Ø25cm. m/LED lys
2 407,-
Medlemspris: 2 166,30
Les mer
Arbeidsmiljøforskriftene - SAMLET
320,-
Medlemspris: 288,-
Les mer

DIBS Visa Mastercard

 

Relaterte produkter