REGELVERK

Arbeidsmiljøloven med kommentarer

Arbeidsmiljøloven med kommentarer

Ny utgave 2017!

Arbeidsmiljøloven med kommentarer gir fyldige og detaljerte kommentarer til alle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer i lov- og forskriftsverket og rettspraksis. Boken omtaler og gir referanser til rettsutviklingen internasjonalt innen EU/EØS-systemet, EMK mv. Boken er oppdatert per august 2016.

Du finner utførlige kommentarer til de nye bestemmelsene om utvidet adgang til midlertidige ansettelse, viktige endringer i lovens arbeidstidsregler, de nye regler om aldersgrenser, og bestemmelsene i nytt kapittel 14 A om konkurranseklausler mv, som innebærer vesentlig endring av tidligere rettstilstand.

Tillitsvalgtbegrepet, og sentrale begreper som arbeidsgiver, arbeidstaker og virksomhet, herunder konsernproblematikken, er gitt bred omtale.

Boken retter seg mot praktiserende advokater, dommere og jurister. Boken er aktuell for alle som står overfor arbeidsrettslige spørsmål, så som tillitsvalgte, bedriftsledere, personalansvarlige og studenter. Det er lagt vekt på at boken skal være grei å bruke i praksis, samtidig som den er utfyllende, balansert og presis.

Boken er skrevet av over 35 advokater og andre praktiserende jurister.

Forfattere er:
Aase C. Løne
Aili Kristin Stenseth
Alex Borch
Anita Hegg
Anne Amanda Norendal
Anniken Astrup
Cathrine Prahl Reusch
Claude A. Lenth
Elizabeth Ege
Else Leona McClimans
Gunn Kristin Olimstad
Harald Pedersen
Helga Aune
Henning Jakhelln
John Aage Hvardal
Kari Gimmingsrud
Katrine Rygh Monsen
Kristine Fremstad Moen
Lill Christin Egeland
Lise Johansen
Liv Torill Evenrud
Marita Lien
Marit B. Frogner
Monica Haugedal
Nina Kroken
Ole Kristen Øverberg
Per Benonisen
Preben H. Mo
Rannveig Arthur
Rune Bård Hansen
Stian Hasli-Hansen
Stig Åkenes Johnsen
Tina Storsletten Nordstrøm
Torbjørn Stokke
Tor Kielland
Trond Erik Kvalsnes

Varenr: 50807
På lager
Medlemspris: 1 259,10
Les mer 1 399,-
Arbeidsmiljøforskriftene - SAMLET
330,-
Medlemspris: 297,-
Les mer
Arbeidsmiljøloven (lov av 17. juni 2005)
79,-
Medlemspris: 71,10
Les mer
Arbeidsmiljøloven: Kommentarer og praksis 2. utg
1 189,-
Medlemspris: 1 070,10
Les mer
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern
149,-
Medlemspris: 134,10
Les mer
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
68,-
Medlemspris: 61,20
Les mer
Arbeidsplassforskriften
68,-
Medlemspris: 61,20
Les mer
Forskrift om utførelse av arbeid
108,-
Medlemspris: 97,20
Les mer
Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
98,-
Medlemspris: 88,20
Les mer
Produsentforskriften
38,-
Medlemspris: 34,20
Les mer
Forskrift om administrative ordninger
38,-
Medlemspris: 34,20
Les mer
Nye arbeidsmiljøforskrifter - hvordan finner du frem
37,-
Medlemspris: 33,30
Les mer
Arbeidstilsynets publikasjonskatalog
44,-
Medlemspris: 39,60
Les mer
416-Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstaker
34,-
Medlemspris: 30,60
Les mer
534-ENG Safety, Health and Working environment...
27,-
Medlemspris: 24,30
Les mer
HMS-/Internkontrollforskriften m/kommentarer
62,-
Medlemspris: 55,80
Les mer
153-Skjema for listeføring av arb.takere under 18
14,-
Medlemspris: 12,60
Les mer

DIBS Visa Mastercard

 

Relaterte produkter