LITTERATUR

Arbeidsmiljøloven med kommentarer

Arbeidsmiljøloven med kommentarer

Ny utgave 2017!

Arbeidsmiljøloven med kommentarer gir fyldige og detaljerte kommentarer til alle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer i lov- og forskriftsverket og rettspraksis. Boken omtaler og gir referanser til rettsutviklingen internasjonalt innen EU/EØS-systemet, EMK mv. Boken er oppdatert per august 2016.

Du finner utførlige kommentarer til de nye bestemmelsene om utvidet adgang til midlertidige ansettelse, viktige endringer i lovens arbeidstidsregler, de nye regler om aldersgrenser, og bestemmelsene i nytt kapittel 14 A om konkurranseklausler mv, som innebærer vesentlig endring av tidligere rettstilstand.

Tillitsvalgtbegrepet, og sentrale begreper som arbeidsgiver, arbeidstaker og virksomhet, herunder konsernproblematikken, er gitt bred omtale.

Boken retter seg mot praktiserende advokater, dommere og jurister. Boken er aktuell for alle som står overfor arbeidsrettslige spørsmål, så som tillitsvalgte, bedriftsledere, personalansvarlige og studenter. Det er lagt vekt på at boken skal være grei å bruke i praksis, samtidig som den er utfyllende, balansert og presis.

Boken er skrevet av over 35 advokater og andre praktiserende jurister.

Forfattere er:
Aase C. Løne
Aili Kristin Stenseth
Alex Borch
Anita Hegg
Anne Amanda Norendal
Anniken Astrup
Cathrine Prahl Reusch
Claude A. Lenth
Elizabeth Ege
Else Leona McClimans
Gunn Kristin Olimstad
Harald Pedersen
Helga Aune
Henning Jakhelln
John Aage Hvardal
Kari Gimmingsrud
Katrine Rygh Monsen
Kristine Fremstad Moen
Lill Christin Egeland
Lise Johansen
Liv Torill Evenrud
Marita Lien
Marit B. Frogner
Monica Haugedal
Nina Kroken
Ole Kristen Øverberg
Per Benonisen
Preben H. Mo
Rannveig Arthur
Rune Bård Hansen
Stian Hasli-Hansen
Stig Åkenes Johnsen
Tina Storsletten Nordstrøm
Torbjørn Stokke
Tor Kielland
Trond Erik Kvalsnes

Varenr: 50807
På lager
Medlemspris: 1 259,10
Les mer 1 399,-
Verneombudet 4. utgave, Wergeland/Norberg
469,-
Medlemspris: 422,10
Les mer
Arbeidslivets spilleregler, 4. utgave
949,-
Medlemspris: 854,10
Les mer
HR og personalledelse
599,-
Medlemspris: 539,10
Les mer
Håndtering av konflikter og trakassering i a.l.
469,-
Medlemspris: 422,10
Les mer
Risikoanalyse 2. utgave
429,-
Medlemspris: 386,10
Les mer
Endringskynisme
349,-
Medlemspris: 314,10
Les mer
Ulik likestilling i arbeidslivet
398,-
Medlemspris: 358,20
Les mer
Arbeid og psykisk helse
349,-
Medlemspris: 314,10
Les mer
Forhandlingsferdigheter
349,-
Medlemspris: 314,10
Les mer
Vår tids moderne tider
399,-
Medlemspris: 359,10
Les mer
Tariffavtaletolkning
599,-
Medlemspris: 539,10
Les mer
Sitater om arbeidslivet
99,-
Medlemspris: 89,10
Les mer
Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold
999,-
Medlemspris: 899,10
Les mer
Sykefravær, HMS og inkludering
369,-
Medlemspris: 332,10
Les mer
Konflikthåndtering for ledere
359,-
Medlemspris: 323,10
Les mer
HMS = Økonomi, verdien av å forebygge
395,-
Medlemspris: 355,50
Les mer

DIBS Visa Mastercard

 

Relaterte produkter